Πότε Περνάω ΚΤΕΟ

Επιβατικά ΙΧ Ο αρχικός έλεγχος γίνεται σε 4 χρόνια από την ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας και στη συνέχεια κάθε 2 χρόνια

Φορτηγά ΙΧ

έως 3,5tn

Ο αρχικός έλεγχος γίνεται σε 4 χρόνια από την ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας και στη συνέχεια κάθε 2 χρόνια
TAXI Ο αρχικός έλεγχος γίνεται σε 1 χρόνο από την ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας και στη συνέχεια κάθε 1 χρόνο

Εκπαιδευτικά

Β’ κατηγορίας

Ο αρχικός έλεγχος γίνεται άμεσα από τον χαρακτηρισμό του οχήματος ως εκπαιδευτικού και στη συνέχεια κάθε 1 χρόνο
Ασθενοφόρα Ο αρχικός έλεγχος γίνεται σε 1 χρόνο από την ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας και στη συνέχεια κάθε 1 χρόνο
ΜΟΤΟ

Ο αρχικός έλεγχος γίνεται σε 4 χρόνια από την ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας για τα δίκυκλα που κυκλοφόρησαν το έτος 2010,

ή

Ο αρχικός έλεγχος γίνεται έως 31/12/2014 για τα δίκυκλα που κυκλοφόρησαν το έτος 2009

και στη συνέχεια κάθε 2 χρόνια

Εκπαιδευτικά ΜΟΤΟ Ο αρχικός έλεγχος γίνεται άμεσα από τον χαρακτηρισμό του ΜΟΤΟ ως εκπαιδευτικού και στη συνέχεια κάθε 1 χρόνο