Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων

Όλα τα οχήματα έχουν υποχρέωση να εφοδιαστούν με Κ.Ε.Κ (Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων) ένα χρόνο ή έξι μηνες μετά την πρώτη άδεια κυκλοφορίας. Τα Ε.Ι.Χ. και Φ.Ι.Χ έως 3,5 τόνους μικτό πρέπει να την ανανεώνουν κάθε χρόνο και τα Ε.Δ.Χ. κάθε έξι μήνες.

Απο το 2011 όσα οχήματα περνάνε απο ΚΤΕΟ το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου επέχει θέση Κ.Ε.Κ και ισχύει για ένα έτος ή έξι μήνες.

•        Για την έκδοση Κάρτας Καυσαερίου  θα πρέπει να προσκομίσετε τα παρακάτω έγγραφα:

  1. Άδεια Κυκλοφορίας
  2. Ταυτότητα ή Δίπλωμα οδήγησης ή Διαβατήριο