Εκπρόθεσμος Έλεγχος

ΕΛΕΓΧΟΙ
4 ΧΡΟΝΙΑ ΑΡΧΙΚΟΣ –ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ Ι.Χ. – ΦΟΡΤΗΓΑ  ΙΧ ΚΑΙ ΔΧ - ΜΟΤΟ
2 ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ
1 ΧΡΟΝΟ ΚΕΚ

ΤΑΞΙ
1 ΧΡΟΝΟ ΑΡΧΙΚΟ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ
6 ΜΗΝΕΣ ΚΕΚ  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ- ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
1 ΧΡΟΝΟΣ ΑΡΧΙΚΟΣ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ
1 ΚΕΚ
 

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΡΧΙΚΟΥ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Τύπος οχήματος

Έως 30 ημέρες

Από 30 ημέρες έως 6 μήνες

Άνω των 6 μηνών

Επιβατικά

16€

33€

65€

Φορτηγά (έως 3,5 τόνων)

20€

39€

78€

Δίκυκλα

10€

20€

41€