Ειδικός Έλεγχος Υγραεριοκίνησης

Ειδικός έλεγχος υγραεριοκίνησης ονομάζεται ο τεχνικός έλεγχος κατά τον οποίο εξετάζεται:

- η σωστή εγκατάσταση και τοποθέτηση των επιμέρους εξαρτημάτων του συστήματος υγραεριοκίνησης

- η έγκριση τύπου των εξαρτημάτων

- η ταυτοποίησή τους με την βεβαίωση του εγκαταστάτη.

Θεωρείται  Αρχικός έλεγχος και πραγματοποιείται αμέσως μετά την μετατροπή του σε υγραεριοκίνητο.

 

- Από την ημερομηνία της εγκατάστασης (ημερομηνία που αναγράφεται πάνω στην βεβαίωση ) έχετε 30 ημέρες περιθώριο για τον ειδικό έλεγχο στο ΚΤΕΟ. Μετά το πέρας των 30 ημερών θα πρέπει να εφοδιαστείτε με νέα βεβαίωση εγκατάστασης.

- Εγκατάσταση συστήματος υγραεριοκίνησης εκτός Ελλάδος δεν γίνεται αποδεκτή.

- Για οχήματα με έδρα το Ν. Αττικής η κατάθεση των δικαιολογητικών γίνεται σε όποια Περιφέρεια επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος. Για οχήματα της επαρχίας και για φορτηγά, η κατάθεση πρέπει να γίνει στην Περιφέρεια που βρίσκεται ο φάκελος του οχήματος.

- Η δήλωση της εγκατάστασης υγραερίου πρέπει να γίνει μέσα σε ένα μήνα από την ημέρα εγκατάστασης σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τις αλλαγές των κυρίων χαρακτηριστικών της άδειας κυκλοφορίας. Σε περίπτωση που ξεπεραστεί αυτή η προθεσμία επιβάλλονται στον ιδιοκτήτη του οχήματος κυρώσεις.

- Με την παραλαβή της νέας άδειας θα πρέπει να προσέξετε τα στοιχεία που αναγράφονται να είναι τα σωστά και επίσης στο καύσιμο να αναφέρεται και το υγραέριο.

- Αν η δήλωση εγκατάστασης υγραερίου έχει πραγματοποιηθεί εντός 6μήνου από τον κανονιστικό έλεγχο ΚΤΕΟ τότε δεν είναι απαραίτητη η προσκόμιση της περιοδικής υπεύθυνης δήλωσης εγκαταστάτη.