Δικαιολογητικά

•    Για την διεξαγωγή αρχικού- περιοδικού έλεγχου θα πρέπει να προσκομίσετε τα παρακάτω έγγραφα:

 1. Άδεια Κυκλοφορίας 
 2. Προηγούμενο ΔΤΕ (για περιοδικό έλεγχο)
 3. Ταυτότητα ή Δίπλωμα οδήγησης ή Διαβατήριο

 

•    Για την διεξαγωγή Εκούσιου Έλεγχου θα πρέπει να προσκομίσετε τα παρακάτω έγγραφα:

 1. Άδεια Κυκλοφορίας
 2. Ισχύον ΔΤΕ (εφόσον έχει διενεργηθεί στο παρελθόν αρχικός έλεγχος)
 3. Ταυτότητα ή Δίπλωμα οδήγησης ή Διαβατήριο
 4. Αίτηση για την υπόδειξη των σημείων προς έλεγχο (Η αίτηση διατίθενται από την γραμματεία του Κέντρου)

 

•    Για την έκδοση δελτίου τεχνικού έλεγχου σε οχήματα προς ταξινόμηση (έκδοση πινακίδων) θα πρέπει να προσκομίσετε τα παρακάτω έγγραφα:

 1. Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Τελωνίου (και συνοδευτικά από τελώνιο έντυπα) ή Πιστοποιητικό ΟΔΔΥ
 2. Ταυτότητα

 

•    Για την διεξαγωγή αρχικού- περιοδικού έλεγχου ΕΔΧ (ΤΑΞΙ) θα πρέπει να προσκομίσετε τα παρακάτω έγγραφα:

 1. Άδεια Κυκλοφορίας .
 2. Προηγούμενο ΔΤΕ (για περιοδικό έλεγχο).
 3. Ταυτότητα ή Δίπλωμα οδήγησης ή Διαβατήριο.
 4. Βεβαίωση Ηλεκτρονικού Σήματος
 5. Άδεια ραδιοδίκτυου  (CB)

 

•    Για την διεξαγωγή αρχικού-περιοδικού ελέγχου σε ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ θα πρέπει να προσκομίσετε τα παρακάτω έγγραφα:

 1. Άδεια Κυκλοφορίας .
 2. Προηγούμενο ΔΤΕ (για περιοδικό έλεγχο).
 3. Ταυτότητα ή Δίπλωμα οδήγησης ή Διαβατήριο.
 4. Βεβαίωση Μηχανολόγου Μηχανικού για την ορθή λειτουργία των βοηθητικών πεντάλ (ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ)
 5. Άδεια Σχολής (ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ)
 6. Άδεια εκπαιδευτή

 

•    Για την διεξαγωγή αρχικού- περιοδικού έλεγχου Ασθενοφόρου  θα πρέπει να προσκομίσετε τα παρακάτω έγγραφα:

 1. Άδεια Κυκλοφορίας 
 2. Προηγούμενο ΔΤΕ (για περιοδικό έλεγχο)
 3. Ταυτότητα ή Δίπλωμα οδήγησης ή Διαβατήριο

 

•    Για την διεξαγωγή αρχικού- περιοδικού έλεγχου ΦΔΧ θα πρέπει να προσκομίσετε τα παρακάτω έγγραφα:

 1. Άδεια Κυκλοφορίας .
 2. Προηγούμενο ΔΤΕ (για περιοδικό έλεγχο).
 3. Ταυτότητα ή Δίπλωμα οδήγησης ή Διαβατήριο.
 4. Βεβαίωση Ηλεκτρονικού Σήματος

 

 Εάν στο όχημα σας έχει γίνει εγκατάσταση υγραερίου ή τοποθέτηση κοτσαδόρου παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να σας ενημερώσουμε ποια έγγραφα πρέπει να έχετε μαζί σας για τον Τεχνικό Έλεγχο.